Образователни игри за първи клас

Публикувано от jerrykids 08/05/2018 0 Коментар(и)

Образователни игри за първи клас – кое е водещото?

За децата в начална училищна възраст настъпва напълно нов и от части непознат етап – адаптиране към училищната обстановка и привикване към новия режим на обучение, игра и почивка.

Част от малчуганите не срещат особено сериозни затруднения и бързо „влизат“ в ролята на ученици, за други това е по-бавен процес, който може да премине значително по-леко и безпроблемно, ако се използват достатъчно образователни игри за първи клас.

Играта е водеща дейност при децата. Чрез нея те опознават света и самите себе си, учат се и претворяват действителността.

Съчетаването на игрови и образователни методи е най-ефективният педагогически подход в предучилищна и начална училищна възраст. Чрез метода на играта, училището се превръща в интересно място, което крие изненади, нови открития и забавления, а наред с това, помага за усвояването на любопитни знания и умения, които малките ученици бързат да споделят.

Ролята на педагогът е да предлага, насочва и разяснява образователни игри за първи клас.

В първия етап, в който се случва запознаване с играта, учителят е с водещи функции, но с придобиването на знания за дадена образователна игра и нейното усвояване, учениците могат да се справят напълно самостоятелно. Нещо повече - с навлизането в същността на дадена игра, те могат да участват в доизмисляне и досътворяване на играта. Тук децата са не само участници, но и творци. Чрез игровия подход, те рисуват и едновременно с това смятат, пишат и играят, учат се да анализират и да извличат заключения.

Водещите дейности по време на образователни игри за първокласници са писане, смятане, рисуване, игри с приказки, апликиране, както и използване на разнообразни изследователски играчки

Те са много близки до игрите, които децата познават от детската градина, но предлагат значително по-широк диапазон от знания и умения, които вече порасналите първокласници могат да усвоят с лекота.

Когато игрите дават поле за изява не само на знанията, но и на талантите и индивидуалността на децата, те са най-добрият начин учителите да проникнат по-добре в природата и темперамента на всяко дете, да го опознаят, да извлекат най-доброто от него и наред с това да запазят неговата уникалност.

Тръпката, любопитството и вълнението от една интересна игра, помага на детето да научи най-важния урок – това, че ученето е нещо наистина забавно.