Детски музикални инструменти – стимулиране креативността на децата

Публикувано от jerrykids 03/08/2018 0 Коментар(и)

Благодарение на детските музикални инструменти и първоначалното запознаване на децата с изкуството музика, преподаватели, родители и възпитатели могат да стимулират интереса и талантите на подрастващите. 

Целта на работата с детски музикални инструменти е да се развиват възприятията на децата чрез музика, да се предизвиква интерес в тях към това изкуство и да се осъществи контакт и пълноценно общуване. 

Обстановката при игра с детски музикални инструменти може да бъде неформална, разтоварваща, позитивна и провокираща интереса и творчеството. 

Музиката е изключително благодатна среда за проява на множество таланти. Чрез нея може да се общува, да се изразяват емоции, настроения, дори мисли. Тя не само обогатява децата, но и ги възпитава в дисциплина, повишава самочувствието им и им носи положително отношение към творчеството и ученето.

Чрез игра с детски микрофони например, може да се достигне до отговори на въпроси, за които до момента детето не е искало да говори. Те могат да бъдат полезни при желание да се подобри социалното поведение на детето, или то да бъде окуражено за спонтанна изява на неговата креативност. 

Чрез игра с детски барабани може да се провокира активността и емоционалността на децата и да се предизвика в тях интерес към определени жанрове в музиката. 

Игрите с музикални инструменти винаги са пряко свързани с креативността на децата, защото те подпомагат тяхната изява. 

Децата интерпретират това, което ги вълнува и впечатлява. Често подражават на това, което са видели и искат да споделят. 

Музиката и играта с детски музикални инструменти помага на децата от всяка една възраст да се учат с лекота, да се изявяват и да бъдат активни. Същевременно с това, музикалната дейност не ги натоварва и значително подобрява общуването в групата.

Музиката и играта обединяват децата. Това е чудесен начин за самоизява, общуване и придобиване на нови социални умения и отношения в детския колектив. 

Ето защо се препоръчва креативността и цялостната дейност с детски музикални инструменти да бъде винаги съпроводена с някаква импровизирана изява – организиране на концерт в края на играта, събиране на оркестър или музикална група, смяна на вокалистите в групата и изява на всеки от тях по отделно или заедно и т. н. 

Разнообразието от игри и възможността да се играе, учи и забавлява, прави използването на детски музикални инструменти толкова популярно, както у дома, така и в детската градина или училището.

При всички положения, този тип играчки, са едни от любимите на децата, защото те са не само много модерни и интересни за тях, но и защото им дават свобода за изява и творчески интерпретации.